website Groen!Plus
Home | info

lettergrootte aanpassen

Nieuws van onze provinciale groen!plus afdeling West-Vlaanderen

Op de bestuursvergadering vanGroen!Plus West-Vlaanderen van 29 oktober jl werd Robert Claes aangesteld als secretaris in vervanging van Remi Cansse, die zijn ontslag gaf . Remi blijft wel lid van ons bestuur.

Robert is bestuurslid van Groen!Plus West-Vlaanderen vanaf de oprichting. Hij is 61 jaar en een ex-leraar germaanse talen . Tevens is Robert natuurgids, lid van diverse verenigingen zoals Natuurpunt en van de gemeentelijke milieuraad in De Panne.

Het ganse bestuur van Groen!Plus West-Vlaanderen dankt Remi voor zijn inzet en verwelkomt van harte de nieuwe secretaris .

Bestuursleden :
lieve van maldergem, trees d’haveloose,denisa decouttere, jules debaere,remi cansse

Voorzitter :
violette vansteelandt

secretaris :
robert claes