website Groen!Plus
Home

lettergrootte aanpassen


Ludo Dierickx Vrienden,

We hebben allemaal redenen om trots en zelfbewust te zijn.

Na het liberalisme en het socialisme is het nu het ecologische denken dat de geesten beheerst. Van dit denken zijn de groene partijen de politieke dragers. Dit is voor ons allen een reden om zelfbewust en trots te zijn. Onze verantwoordelijkheid is groot. De opdracht is zinvol, van belang, van overlevingsbelang. Wij zijn geen " partij van het genoeg ", geen partij die alleen maar grenzen ziet. Wij zijn voor rijkdom, voor ware rijkdom, ware rijkdom voor iedereen.

Ik ga niet spreken over onze tegenstanders, de productivisten, economische en politieke, die produceren om te produceren en consumeren om te consumeren, alles in dienst van het concurrentievermogen. Ik wil het hebben over democratie en solidariteit. Zonder democratie en solidariteit is er geen ecologische politiek mogelijk. Zonder solidariteit en samenwerking tussen mensen en naties is efficiŽnte ecologische politiek ondenkbaar.

In ons land wordt de democratie geblokkeerd en de solidariteit bedreigd.

Omdat solidariteit centraal staat, moeten wij, groenen, samen met Ecolo, ingrijpen, tijdig ingrijpen. Krachtdadig, met argumenten, niet schoorvoetend, niet aarzelend.

Het woordgeweld zal toenemen aan beide kanten van de taalgrens. Wij moeten verhinderen dat het omslaat in fysiek geweld. Nationalismen voeden en rechtvaardigen elkaar. Ze verzwakken elkaar nooit. We moeten in debat treden om de democratie en de tussenmenselijke solidariteit te verdedigen. We moeten bepaalde beweringen, stellingen bestrijden, ontkrachten. Dat bepaalde stellingen verkondigd worden, is op zichzelf niet erg, erg is dat ze in Vlaanderen niet bestreden worden. Onaangevochten beweringen worden waarheden, soms zelfs harde waarheden. De Nazi's zeiden dat joden ondermensen waren. Ze hebben er een harde waarheid van gemaakt.

Tegen Maingain, De Wever, Dedecker moeten we zeggen dat men met nationalisme niet kan bouwen aan de toekomst, noch van dit land, noch van Europa, noch van de wereld. Nationaal-egoÔsme is niet te verzoenen met ecologische politiek. Aan nationalistische eisen komt er nooit een einde. Nationalist zijn is zoals zwanger zijn, iemand is nooit maar een beetje zwanger.

Tegen Filip Dewinter en het VB moeten we zeggen dat hij Vlaanderen een slechte naam bezorgt, dat zijn politiek ouderwets is en dat de slogan " Eigen volk eerst " de wereld naar de ondergang leidt. Als Vlamingen dat mogen zeggen, welk volk mag het dan niet? Ik hoop dat jullie mij de kans zullen geven met Dewinter te debatteren.

De socialisten van noord en zuid mogen we herinneren aan de slagzin " arbeiders van alle landen verenigt u "

Tegen de christen-democraten ( nu humanisten in het zuiden ) moeten we zeggen dat Jezus Christus zei: bemint elkander, en er niet aan toevoegde " tot aan de taalgrens ".

Met onze goede vrienden van Ecolo moeten we openhartig praten, oplossingen zoeken en solidair blijven. We hebben een voorbeeldfunctie te vervullen.

Met de andere groene partijen in de EU moeten we aan de Europese Groene Partij structuur geven. De ecologisten moeten leiding nemen. Zonder transnationale partijen is er geen Europese democratie.

We moeten praten met en luisteren naar de vakbonden en landsbonden van mutualiteiten. We moeten, voor het vormen van onze ideeŽn, discussiŽren met onderlegde vrienden en ...onderlegde tegenstanders.

We moeten ononderbroken toenadering zoeken tot de allochtonen in onze samenleving, vooral ook tot de moslimgemeenschap die omwille van de internationale gewelddadige conflicten zwaar onder druk staat.

Tegen de jongeren zeggen we kritisch te staan en ons te ondervragen. Tegen de senioren zeggen we dat ze talrijk zijn, niet uitgeteld, niet afgeschreven, dat ze energie, ideeŽn en tijd hebben en dat ze met ons de strijd moeten strijden. Groene politiek is goed voor de gezondheid.

Voorzittersdebat Gent 10 november 2007

Ludo Dierickx
ludo.dierickx@skynet.be
Jan van Rijswijcklaan 151
2018 Antwerpen
tel: +32 (0)3 2373909 gsm:+32 (0)479 381903