website Groen!Plus
Home | info | campagne

lettergrootte aanpassen

Brussel/Vlaams Parlement - Een vijftigtal Groen!Plussers, maar ook enkele belang-stellende outsiders bevolkten 24 januari het Van Dijckauditorium in het Vlaams Parlement. Voorzitter Hugo Van Dienderen had o.a. campagneleider Jos Stassen, maar ook Gilbert De Swert, ex-Studiedienst ACV, op de agenda geplaatst. 's Middags werden binnenskamers de eigen boterhammetjes verorberd.
Na elke inleiding was er ruimte voor vragen. En na afloop volgde er een kleine, maar gezellige receptie in Groen!fractieruimte.
Een suggestie, toch? Volgende keer één item minder, zodat iets meer ruimte blijft voor discussie. En voor het overige is Groen!Plus klaar voor 3 juni!

Met welke boodschap trekt Groen! naar de kiezer? Mieke Vogels stelde dat ecologie plotseling weer "in" is. Ook de concurrentie werpt zich met veel ijver op de materie. Met een maatregeltje hier en een kleine deeloplossing daar, maar zonder dat het kadert in de globale optiek die ons Groen!en bezighoudt. Voor hen is er nog altijd geen einde gekomen aan de groei en biedt de grootte van de taart wel een oplossing voor de problemen. Wij Groen!en letten op de kwaliteit van de taart en houden nog wat deeg over, omdat er morgen ook nog moet gebakken worden…
Even was er dan tijd voor een "Groen reddingsplan voor het klimaat", een powerpoint samengebracht door Hugo Van Dienderen, die dienstig kan zijn tijdens de "tupperware"- bijeenkomsten die her en der gaan georganiseerd worden.
Jonge kandidate en vernieuwer Els Keytsman interviewde vervolgens Violette Van Steelandt, Paul Driesen, Elka Joris, Bert Weyts en Ludo Dierckx, vijf senioren die een zichtbare plaats zullen innemen op de lijsten.

Na de boterhammetjes bezorgde campagneleider Jos Stassen Groen!Plus al een eerste kijk op de naderende campagne. Tijdens de replieken klonk meermaals door dat Groen! de campagne niet mag uit handen geven aan de z.g. "specialisten". Die mogen wel "vertalen" in een vlot te begrijpen beeldentaal, maar de inhoud moet wel uit de beweging zelf komen.

Het ene pensioen is het andere niet…

Gilbert De Swert (ex-Studiedienst ACV) waarschuwde voor de indianenverhalen die er bestaan over pensioenen. Volgens de media zouden de Belgische pensioenen momenteel aan de staart bengelen. Waarbij de vraag kan gesteld worden wie dat beweert en waarom.
Europees gezien praat men over armoede wanneer het bedrag lager ligt dan 60% van de mediaan. Maar deze verschilt uiteraard van land tot land. Vast staat zeker dat de vrouwen-pensioenen in België heel wat lager liggen dat die van de mannen, wat dan weer niet het geval is in een land als… Kazachstan. Vast staat ook dat de regering verantwoordelijk is voor het mechanisme dat de kloof tussen lage en hoge pensioenen alleen maar groter maakt.
Waarbij uiteraard de vraag rijst "of de recente belofte van Vande Lanotte, de pensioenen op te trekken naar 70% van het laatste nettoloon iets meer is dan gebakken lucht".
De Swert vindt dit een nobel streefdoel, maar wees toch op een aantal "beperkingen" die duidelijk buiten beschouwing worden gelaten. Zo is het huidige gemiddelde (62%) erg handig gekozen als vertrekbasis, speelt het aantal effectief gepresteerde jaren een belangrijke rol, wordt de realisatie gespreid over het legaal én het extralegaal pensioen en uitgesmeerd over een periode van meerdere jaren. Spreker vond een welvaartskoppeling dan ook een veel veiliger en betrouwbaarder systeem.
Groen!Plus gaat in duo's naar de verkiezingen. Telkens klinkt een senior zich symbolisch vast aan een jongere en samen trekken ze de hort op. Op die manier wordt benadrukt dat groene actiepunten voor de dag van morgen de generaties overstijgen.
Zo zal b.v. aandacht worden besteed aan het fenomeen "kangoeroewonen" dat op enkele plaatsen (w.o. Malle) reeds in praktijk werd gebracht, maar dat nog een sluitende juridische en fiscale onderbouw mist. Werk voor (toekomstige) parlementairen!
Een projectie van voorbije Groen!Plusactiviteiten rondde de bijeenkomst in het Vlaams Parlement af, waarna er voldoende tijd overbleef voor een geanimeerde babbel bij een hapje en een drankje.


Walter Decoene