website Groen!Plus


Home | actie | Gemeente en Provincie

lettergrootte aanpassen

Gemeente en Provincie
het ideale niveau om aan ouderenbeleid te doen

Mortsel - Wanneer Hugo Van Dienderen met Groen!Plus een colloquium organiseert, gebeurt dat met zin voor nuance. Daardoor kan een agenda al eens overladen geraken. Gelukkig kon de jongste editie over "Lokaal Ouderenbeleid" net door de organisatorische beugel. Prof. Dominique Verté (VUB) beklemtoonde in een inleidend referaat dat"een gemiddeld ouderenbeleid" niet bestaat. Lokale gemeenschappen verschillen namelijk grondig van elkaar. Een aangepast beleid vergt dus veel kennis van lokale toestanden. Verté deed uitgebreid onderzoek in Vlaanderen en ver daarbuiten.


Het opzet van dit colloquium was vrij eenvoudig. Laat in de voormiddag een paar deskundigen voorzetten geven die het kader schetsen voor een gedetailleerde discussie. En trek je vervolgens na een voedzaam broodje terug om in werkgroepjes een en ander uit te klaren en er tegelijk wat gangbare informatie bij op te steken.Hugo Van Dienderen vroeg bij aanvang 1' stilte voor Willy Vanderstappen, de groene voorvechter uit Kapelle-op-den-Bos, die op hetzelfde moment begraven werd. Willy moest het finaal afleggen tegen het dodelijke asbest dat hij ooit zelf op de politieke agenda zette.


Burgemeester Ingrid Pira bracht het element verkeersveiligheid ter sprake. Voor de heraanleg van het Mortselse (winkel)centrum oogstte ze bakken kritiek, maar ook heel wat lof. "Als je het veilig maakt voor de ouderen, zodat die zich weer ontspannen buiten kunnen wagen, is dit ook een opportuniteit voor andere zwakke weggebruikers", zo klonk haar betoog.

Filosoof Ludo Abicht (hier klikken voor de tekst) stelde ietwat grimlachend "dat (door de stijgende levensverwachting) kinderen tegenwoordig niet meer zitten te wachten op de erfenis van hun hoogbejaarde ouders". Zelf beklaagde hij er zich over als prof de laan te zijn uitgestuurd toen hij de boeken die hij zijn studenten als lectuur had aanbevolen zelf gelezen had. M.a.w. op het moment dat hij zelf iets te vertellen had. "Beschouw senioren als gelijkwaardige partners. Door hun levenservaring zijn ze in staat vroeger te vergelijken met nu. Maak daar gebruik van", zo besloot hij zijn betoog.

Prof. Dominique Verté onderzocht met zijn team de behoeften van ouderen en kwam tot erg uiteen-lopende resultaten, afhankelijk van de plaats van onderzoek. Hij stelde ook vast dat met de ouderdom het sociaal netwerk kleiner wordt. Deze lokale behoefteverschillen pleiten voor een lokale aanpak van het ouderenbeleid. De vertegenwoordiging van ouderen in het beleid ligt zeer laag.
Dat niettegenstaande de mondigheid van senioren steeds groter wordt. Conclusie van prof. Verté: "Als je wil dat er iets verandert in de attitude t.o.v. ouderen, zal je daar zelf moeten voor opkomen!"Hier meer...

Groen!Pluslid Bert Weyts (hier klikken voor de tekst) mocht de ochtendsessie afsluiten. Als "nog jonge" Groen!e deed hij dat schitterend. "Toen ik vroeger spaarzaam was met licht, deed ik dat uit economische overwegingen. Sinds ik bij Groen! ben, realiseer ik me, dat anderen van de uitgespaarde energie kunnen genieten… Op een manier zie ik de opwarming ook als een gelegenheid om uit ons individualisme te treden en er samen iets aan te doen. Een aansporing tot nieuwe solidariteit".Een uitvoerig verslag van de voormiddag vind je hier

Veel info in weinig tijd

Na de middagpauze konden de deelnemers kiezen uit twee maal vier werkgroepen. De groep splitste zich netjes op in teams van 12 à 15. Alleen de belangstelling voor "Levenslang leren en bewegen" viel iets lichter uit. Waarop voorzitter Van Dienderen aarzelend opmerkte: "Als er nog mensen zijn die levenslang willen bewegen… tenzij jullie voor de rusthuizen kiezen."
Een kort bezoek aan elke sessie leverde altijd wel een idee of een interessante vaststelling op. Zo stelde de Malse oud-OCMW-voorzitter Lowie Van Doninck (hier klikken voor tekst) en (hier voor zijn presentatie) vast dat elk nieuw geborene in het Westen 6 uur per dag meer levensverwachting meekrijgt. Een van de redenen waarom we meer aan preventieve dan curatieve gezondheidzorg moeten doen.
Tom Dhollander (Voetgangersbeweging) en Eric Aerts (Centrum voor Toegankelijkheid) en onze eigen ervaringsdeskundige Gerry Guldentops onderzochten de toegankelijkheid van straat en openbare gebouwen, voor senioren. Het mangelt dikwijls nog aan ruimtelijke planning, beleidsondersteuning en vooral aan controle, zo bleek.
Hierbij een uitvoerige tekst van de inleiders en het verslag van de werkgroep
Jul Geeroms hier klikken (OKRA)stelde vast dat het maar pover gesteld is met de senioren vertegenwoordiging in het Vlaams parlement. Slechts 4 gekozenen verdedigen er de belangen van de steeds grotere groep senioren. Ooit is het anders geweest! Niettemin hebben ouderenverenigingen een belangrijke rol te spelen bij het opzetten van een goed ouderenbeleid.

Luc Mahieu (Vereniging van Dienstencentra) wees erop dat men tegenwoordig rekening moet houden met jonge en oudere bejaarden. Tegelijk waarschuwde hij ervoor dat bij een afnemende demografie mantelzorg mettertijd een ernstig probleem kan worden.
Luc stelt een uitvoerige documentatie ter beschikking over de dienstencentra
Mie Moerenhout (directeur Ouderen Overleg Komitee) lichtte het opmaken van een ouderenbeleidsplan toe. Daarbij kunnen ouderenadviesraden zeker ingeschakeld worden. Ook zorgverstrekkers en ambtenaren kunnen ertoe bijdragen. En ook de z.g. ouderenconsulenten… als ze er tenminste een specifieke opleiding voor gevolgd hebben.
Hier presentatie
Hier het verslag van Cecile Sillis

Na de koffie…

Na de koffie konden de deelnemers opnieuw kiezen uit 4 gespreksthema's. Een ware luxe, maar tegelijk een uitdaging om alles goed in de klauw te houden.
Kangoeroewonen kreeg via Pieter Van Hoof tekst en diavoorstelling (De Kleine Kasteeltjes/Brecht) een enthousiast pleitbezorger. Maar ook (nog) nieuwere woonvormen als tuinwonen, aanleun- en aanpasbare woningen kwamen aan bod. Allen hebben ze als eigenschap dat ze een oplossing bieden voor een zekere zorgbehoefte.
Huib Hinnekint (Vlaamse Ouderenraad) en Ingrid Peeters (Seniorensport) zetten samen hun schouders onder "Levenslang leren en bewegen" Hier de tekst van Huib en hier de tekst van Ingrid.
hier het verslag (Liban) Waarbij we noteerden dat drie keer per week een half uur oefenen een beter resultaat oplevert dan intensief trainen. En dat ook onderhouden wat je nog kan erg belangrijk is. Zowel leren als bewegen zijn goed voor het zelfvertrouwen. En als je samen iets doet, leg je ook nieuwe contacten.
Wat maakt iemand kwetsbaar? Een zwakkere fysiek, maar ook armoede maakt ouderen afhankelijk. Frank Douchy,(hier klikken) gewezen arts in rusthuizen weet er alles van. "Als patiënt zit je bijna altijd in een afhankelijke positie", weet hij. "Daarom zijn de (verplichte) bewoners- en familieraad zo belangrijk. Maar ook onafhankelijke hulpverleners kunnen goede diensten bewijzen."
Hier verslag van Rita Hoskens.

Robert Geeraert(hier klikken voor de tekst) (directeur OCMW-rusthuis) stelde dat een "warme sector", waar menselijkheid heerst en nieuwe vriendschappen ontstaan, vaak over de minste middelen en mensen beschikt. "Gelukkig hebben die meestal nog een grote inzet", zo vervolgde hij. Verder pleitte hij voor een preventieve aanpak. "Rouwverwerking en het ouder worden zelf vergen een aparte begeleiding, waarvoor momenteel mensen en middelen ontbreken."
Hier klikken voor het verslag
Charles Dejongh lichtte niet enkel de principes van het door hem opgezette holistische RVT "De Sterrewijzer" toe, maar sprak ook met enthousiasme over de initiatieven die er intussen uit voortvloeiden.
Hier verslag
In "De Sterrewijzer" geven medemenselijkheid en zin voor de samenhang en het geheel de toon aan. Daarbij kan men ook rekenen op de inzet van een aantal trouwe vrijwilligers. Of zo'n aanpak ook in een OCMW-rusthuis kan? "Sommige onderdelen zijn zeker toepasbaar, maar voor een tweede Sterrewijzer is meer nodig", zo gaf Robert Geeraert ruiterlijk toe.
Provincieraadslid Ethel Brits had goed geluisterd en meerdere sessies bijgewoond.
Zij rondde deze studiedag af met enkele rake bemerkingen, waarna de overlevenden nog konden genieten van lekker glaasje wijn.

Walter Decoene
Hier meer foto"s