website Groen!Plus
Home | kerstreceptie 2007 | verslag

lettergrootte aanpassen

Rik Torfs tijdens kerstreceptie Groen!Plus:
Diepgang op een speelse manier


Brussel - De kerstreceptie van Groen!Plus wordt stilaan een klassieker. Nodig een interessante spreker uit en zorg voor hapjes met een persoonlijke toets. Het is een formule die aanspreekt en "vreemd" volk over de vloer haalt. Rik Torfs fungeerde als plakijzer met dienst. Mieke Vogels, kwam, deed haar klapje en zag dat het goed was.

Voorzitter Van Dienderen wees op de antennefunctie van Groen!Plus, benadrukte de recent opgezette samenwerking met Jong Groen! en blikte al even vooruit naar het ambitieuze seniorenprogramma 2008.

Rik Torfs waarschuwde voor de al tť hoge verwachtingen die een thema als "Christendom en Ecologie" zou doen vermoeden. Er bestaat gewoon geen theologische visie op het groene gedachtegoed, verzekerde hij zijn gehoor.. Hooguit kan het christendom het ecologische begeleiden. Een ietwat professorale intro die eventjes het ergste deed vermoeden.
Maar Torfs stelde zijn gehoor direct gerust door vijf minder bevlogen aandachtpunten te poneren. Als eerste vocht hij het begrip "rentmeesterschap" aan, dat volgens sommigen betekent dat we de wereld (de natuur) moeten beheersen en naar onze hand zetten. Fout, vond Torfs: we zijn maar passanten die liefst niet te veel sporen nalaten om later herdacht te wordenÖ
"Verwondering" is nog zo'n begrip dat het enkele generaties heeft uitgehouden. We kunnen het beter vervangen door "aandacht hebben voor". Volgens de prof een van de belangrijkste wortels voor ons denken.
"Ruimte voor onzuiverheid", een gedachte die vroeger binnen groene gedachtegoed op nogal wat onbegrip mocht rekenen. Leven vanuit een getemperde (onvolmaakte) goedheid is veel beter (realistischer) dan absolute zuiverheid nastreven, aldus Torfs.
Ook "de kracht van de paradox" verdient een plaats in ons bestaan. Zachte waarden kunnen een oase zijn in de ratrace van het leven. Maar er moet ook ruimte zijn voor harde waarden. Met daarbij de vraag: hoe blijf je meedraaien in een harde maatschappij, zonder smeerlap te worden?
Bij de toelichting van zijn laatste punt, "de terugkeer van God", deed de theoloog eventjes beroep op Zarko, de blindengeleidehond van Gerry Guldentops, die op dat moment zijn oren spitste. "Kijk: deze god, een zwarte, roert zich al", grapte de causeur en zijn aandachtig publiek had er smul in. Daarop volgde nog een kort pleidooi voor een "wilde" benadering van het godsdenken. Onze multiculturele samenleving kan daar een steentje toe bijdragen. Maar de verhoogde belangstelling voor God houdt ook gevaren in. Wie herinnert zich niet het "Gott mit uns" dat zoveel onheil heeft aangericht?

Minder kan ook beter zijn


Voorzitster Mieke Vogels, net terug van de regeringsverklaring, keek vooruit in de toekomst.
Groen! moet van nu af een positieve boodschap brengen. Gedaan met de les te lezen en angst creŽren.
Mensen moeten ervan overtuigd geraken dat te veel rijkdom niet noodzakelijk gelukkiger maakt. Meer zelfs, minder kan in veel gevallen meer en beter betekenen. Een boodschap die we aan de hand van praktische voorbeelden moeten overbrengen.
Een manier ook om meer dan 6% kiezers te bereiken die bereid zijn iets te doen om de leefwereld voor hun kinderen en kleinkinderen beter en veiliger te maken.
Tegelijk een pleidooi -en daar toonde Vogels dat ze goed naar Torfs had geluisterd- om ruimte voor onzuiverheid in the bouwen. Aandacht voor andere dan groene, maar daarom niet minder waardevolle ideeŽn en voor de mensen die ze belichamen.
Jong Groen!co-woordvoerster Eva Lauwers mocht het officiŽle gedeelte afronden. Zij zag voor Jong Groen! een steunende, maar kritische rol weggelegd.
Tegelijk blikte ze eventjes terug op de recente, generatieoverschrijdende samenwerking van jongeren en ouderen.
Ook in de toekomst zullen Jong Groen! en Groen!Plus samen initiatieven nemen en mekaar inspireren. Vervolgens werd het glas geheven en viel er weer heel wat na te praten.

Walter Decoene

hier meer foto's...