website Groen!Plus
Home | colloquium | Gezond milieu, gezonde senioren

lettergrootte aanpassen

Gezond milieu, gezonde senioren

Elke Vlaming verliest gemiddeld 5 gezonde levensmaanden door milieuvervuiling en lawaai. Dat staat in het laatste MIRA-T 2004, het Milieu- en Natuurrapport voor Vlaanderen. Ook zegt MIRA-T dat de langdurige warmteperiodes in de zomer en hoge ozon- en stofconcentraties extra sterftes veroorzaken. Ouderen, zieken en kinderen zijn uiteraard de belangrijkste slachtoffers. MIRA-T probeert zo wetenschappelijk mogelijk de milieusituatie in Vlaanderen in kaart te brengen en legt verbanden met onze gezondheid. Projectleider Marleen Van Steerteghem is al jaren de drijvende kracht van dit rapport. Zij is de eerste spreekster op een colloquium dat Groen!Plus opzet i.s.m. de Groen!fractie in het Vlaamse parlement.

Tweede spreker is Professor Luk Hens, verbonden aan het Departement Menselijke Ecologie van de Vrije Universiteit van Brussel (VUB). Luk Hens is een autoriteit op het vlak van Milieu en Gezondheid, niet alleen in Vlaanderen, maar op internationale fora. Hij schreef in 2004 samen met buitenlandse collega’s en Professor Van Larebeke het boek “Cancer as an environmental disease” over het verband tussen milieuvervuiling en kanker.

De derde spreker heet Ethel Brits. Zij is als milieutoxicologe verbonden aan het VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. Zij zal het hebben over fijne stofdeeltjes in de lucht. Die worden sinds enige tijd beschouwd als één van de belangrijkste ziekmakers van de mens. Volgens recente studies is er een verband tussen luchtverontreiniging en bepaalde hart- en vaatziekten. Bovendien is Vlaanderen - samen met Nederland, het westen van Duitsland en de regio Milaan – één van de hotspots van de verontreiniging door fijn stof. Ethel Brits is ook verbonden aan het Vlaams Steunpunt “Milieu en Gezondheid”, in 2001 opgericht door de Ministers Vera Dua en Mieke Vogels. Zij brengt verslag uit over een grootschalig gezondheidsonderzoek dat in acht Vlaamse regio’s loopt bij pasgeborenen, tieners en oudere volwassenen.
De vierde spreker is Rudi Daems, Vlaams parlementslid voor Groen!. Hij volgde in het parlement Johan Malcorps op, die inzake Milieu en Gezondheid tijdens de voorbije legislatuur baanbrekend werk heeft verricht inzake Milieu en Gezondheid. Rudi Daems zal in een korte uiteenzetting enkele aanbevelingen voor Vlaams beleid inzake Milieu en Gezondheid aan de aanwezigen voorleggen. Als deze aanbevelingen positief worden bevonden, zal hij deze verdedigen in het Vlaams parlement.

Agenda

13.30u Onthaal met een warme of koude drank

14.00u Welkom door Hugo Van Dienderen, voorzitter van de Groene senioren

14.10u Milieu en Gezondheid in het Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen 2004, door Marleen Van Steerteghem, projectleider van het MIRA-team bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

14.40u De relatie tussen milieuvervuiling en gezondheidsproblemen, met ouderen en kinderen als kwetsbare groep, door Prof. Luk Hens, Departement Menselijke Ecologie, Vrije Universiteit Brussel (VUB)

15.10u Koffie- en theepauze

15.30u Luchtverontreiniging door ozon en fijn stof – Invloed op de menselijke gezondheid + overzicht van het Vlaams beleid inzake Milieu en gezondheid, door Ethel Brits, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

16.10u Aanbevelingen voor een Vlaams beleid inzake Milieu en Gezondheid, door Rudi Daems, Vlaams volksvertegenwoordiger Groen!

16.25u Vragen- en discussieronde

16.50u Conclusies van de namiddag en voorstelling van enkele actiemodellen waarmee de Groene Senioren dit thema aan de orde kunnen stellen, door Hugo Van Dienderen,

17.00u Afronding met een glas

We nodigen je graag uit naast alle leden van Groen! boven 55 jaar en alle Groene mandatarissen, naast leden van de seniorenverenigingen van het Ouderen Overleg Komitee en alle geïnteresseerde (ouderen). Tenslotte is iedereen welkom die professioneel met gezondheid of ouderen bezig is.
Het colloquium vindt plaats op vrijdag 15 april 2005 van 13.30 tot 17.30 in het Vlaams Parlement in Brussel. Hoofdingang hoek Hertogstraat en Drukpersstraat. Dat is op een kwartiertje gaan van het Centraal Station, op 200 meter van de metrohalte Madou en op 400 meter van de metrohalte Kunst-Wet.. Bus 65 en 66 stoppen in de omgeving van het Parlement (uitstappen aan halte Drukpers. Zie schema. Deelname is gratis, maar Hugo Van Dienderen verneemt graag op voorhand dat je komt. Dat is een kwestie van genoeg drank en stoelen te voorzien. Als je niet kan komen, kan je digitale informatie opvragen over dit onderwerp en over de werking van de Groene Senioren in het algemeen. Desnoods kan het via de post.
Met vriendelijke groeten,
Hugo Van Dienderen, nationaal voorzitter Groen!Plus
Wapenstraat 2 bus 2 2000 Antwerpen
Tel 03 288 77 47
Fax 03 288 90 43
GSM 0495 52 37 69
hugo.vandienderen@groen.be