website Groen!Plus
Home | pers |overzicht 2000-2004

lettergrootte aanpassen

Acties Antwerpse Groene Senioren overzicht 2000-2004Inlichtingen betreffende de Antwerpse Groene Senioren:
Tony Cooreman
Kerkelei7
2610 Wilrijk
tel 03 830 49 06
GSM 0475 32 52 62
tonycooreman@pandora.
Voor GroenPlus, het landelijk project van Agalev om groenen en grijzen dichter bij elkaar te brengen,
neem je contact op met Hugo Van Dienderen
Wapenstraat 2 bus 2
2000 Antwerpen
Tel 03 288 77 47
Fax 03 288 90
43 GSM 0495 52 37 69
hugo.vandienderen@agalev.be.
Als je meer wilt weten over de werkgroep van Agalev Groene Senioren van Antwerpen:
wie er deel van uitmaakt, welke acties ze gevoerd hebben,
wat hun programma is,
bezoek dan hun website opgemaakt naar aanleiding van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen:
http://users.pandora.be/GroeneSenioren/

Met de trottinet voor gezelliger pleinen voor jong en oud
De Groene Senioren van Agalev willen meer aandacht voor de grootouders en hun kleinkinderen. Grootouders hebben dikwijls meer tijd om bij hun kleinkinderen te zijn, niet alleen thuis, maar op straat, in de speelhoeken, op de pleinen en in de parken.
Dit stadsbestuur heeft op vraag van Agalev een echte speelambtenaar ingezet om de speelmogelijkheden te verbeteren en op veel plaatsen kan je daar niet naast kijken. Agalev en de Groene Senioren zijn blij dat Yanne Blommaerts nu ze geen speelambtenaar meer is dat werk vanuit de gemeenteraad wil voortzetten. Ze is kandidaat op de Agalevlijst. Ze krijgt daarvoor volop steun van Lou Wijns en Hugo Van Dienderen, ook kandidaten, Groene Senioren en grootvaders. Er moeten immers nog een pak pleintjes en pleinen worden aangepakt!
De Groene Senioren van Agalev willen verder:
nette gezellige woonbuurten zonder hondenpoep en zwerfvuil
en met groen en zitbanken
winkels op wandelafstand
goed onderhouden openbare toiletten
straten en pleinen op maat van kinderen en senioren
De districten krijgen na de verkiezingen echte bevoegdheden o.a. voor de inrichting van de straten en de pleintjes. Agalev heeft in de meeste districten groene senioren op de lijsten. Het zijn o.a. in Antwerpen: Koen CallIauw, in Berchem: Fons Waterschoot, in Borgerhout Walter Vosters en Marjet Van Puymbroek (de eerste groene senator van Europa), in Deurne Hendrik Neudt, Staf Schmidt in Ekeren, Jef Van Meensel in Hoboken, in Merksem Adri Van Hool, in Wilrijk Jan Van Es . Zij willen zich voor kinderen en senioren inzetten. Op 8 oktober kan u hen steunen.
En beste sinjoren, als de stad aangenamer is voor de kinderen en voor de senioren, dan is ze dat voor iedereen.

terug naar boven

Opnieuw pootje baden in de Schijn
Dan moet er nog heel wat veranderen, want “het Schijn stinkt”. We rekenen op de groene minister Dua voor meer en betere waterzuiveringsstations. We schrijven haar vandaag een brief! Bovendien is de Schijn aan de Schijnpoort als een openbaar riool onder de grond gestopt. De Groene Senioren van Agalev willen dat die buis alleen voor water wordt gebruikt uit enkele zuiveringsstations. Het andere schonere water moet overgepompt worden in het Lobroekdok richting haven. Dat moet gebeuren met visvriendelijke pompen. Dan kunnen vissen over en weer zwemmen tussen de haven en de Schijn. En als de vissen terugkeren, dan kunnen ook de kleinkinderen weer pootje baden in de Schijn. Dan kunnen er meer avontuurlijke speelpleintjes komen zoals het Schijntje. Hebt u trouwens al gezien dat heel wat pleintjes in Deurne een flinke beurt hebben gekregen? Dat was een belangrijk aandachtspunt van Agalev. Daarom was er ook een speciale speelambtenaar. Yanne Blommaerts wil dat werk in de gemeenteraad voortzetten samen met seniorenvoorman Hugo Van Dienderen.

terug naar boven
Groenen op bezoek bij eenzame bejaarden Ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten
Donderdag 27 december 2001 om 11 u

Bij Louis Lathouwers (98 jaar) Van Eycklei 51 3de verdieping Antwerpen 03 230 33 14
Inleiding
Als groep hebben de senioren het nooit zo goed gehad als vandaag. De levensverwachting voor mannen bij de geboorte was in 1997 74,65 jaar en voor vrouwen 81,08. Gemiddeld is ook het inkomen flink toegenomen. En bijna 2 op 3 ouderen verklaren nooit eenzaam te zijn. Tot daar het goede nieuws.
Maar er is het andere derde dat zich wel eenzaam voelt. Uiteraard geven ze dat niet gemakkelijk toe… Het risico van eenzaamheid is groter bij ouderen die alleen wonen, bij ouderen met gezondheidsproblemen en functiebeperkingen, bij vrouwen en bij hoogbejaarden. Het uitdunnen van de kring van geliefde leeftijdsgenoten speelt een belangrijke rol.
Veel ouderen hebben het financieel goed, zegden we. Maar 12 % is arm, terwijl dit voor de hele bevolking 7,7 % is. Eťn op acht ouderen is arm. Die armoede verarmt het sociale leven en leidt tot eenzaamheid. Ouderen besparen op contacten met de samenleving. Zo vervreemden zij ervan. Ze weten niet welke hulp die samenleving wil geven aan hen en hoe ze die kunnen verkrijgen.
Ouderen en vooral de armen onder hen zijn slachtoffers van de concurrentiedruk die de maatschappij van vandaag beheerst. Die maatschappij legt de klemtoon op jong en succesvol zijn, op presteren, op snel en efficiŽnt optreden, op zelfstandigheid… Dat maakt het voor ouderen erg moeilijk om er nog bij te horen. Ten gronde is de vraag dus of onze samenleving haar dominante waarden wil veranderen. Wil ze de (ook voor jongeren) moordende concurrentie vervangen door samenhorigheid? De Groene Senioren en Jong Agalev willen daar in elk geval het volgende jaar aan werken.
De kerst- en nieuwjaarsperiode is voor Jong Agalev en de Groene Senioren een geschikt ogenblik om aandacht te schenken aan eenzame ouderen. We doen dat, omdat we menen dat je de kwaliteit van een samenleving kan meten door na te gaan welke zorg ze besteedt aan de zwaksten. We gaan de volgende weken eenzame ouderen bezoeken. Het gaat om mensen die geregeld contact hebben met vrijwilligers van het stedelijk initiatief Aandacht voor Senioren. Ons bezoek is dus een extra. We gaan met een luisterend oor, niet met een bekeringsdriftige mond. De mensen krijgen de kans om over van alles en nog wat te praten; als ze dat willen ook over onze politieke vragen in verband met senioren. Allicht leren wij hun situatie beter kennen en krijgen we nog ideeŽn voor ons politiek programma.

Tien politieke voorstellen van Agalev

Ze worden aangekaart door onze fractie in de gemeenteraad (Johan Bijttebier) en in het OCMW (Flor Boven).
Meer zitbanken in de stad bevorderen informeel contact en maken het stappen voor bejaarden die af en toe wat rust nodig hebben beter mogelijk.
Niet alleen jongeren hebben daar behoefte aan, maar ook ouderen. Dat blijkt uit verschillende hoorzittingen. Uiteraard zijn er dure commerciŽle initiatieven. Maar daarvoor is er dikwijls een financiŽle barriŤre. Agalev vindt dat de stad hier ook een rol te spelen heeft.
Ouderen krijgen hulp van de formulierenbrigade. Ouderen zijn dikwijls niet op de hoogte van allerlei mogelijkheden om hun eenzaamheid en/of armoede te verlichten. In Rotterdam bezoeken medewerkers van de sociale dienst arme burgers en helpen hen bij het invullen van de nodige formulieren. Het huisbezoek van die formulierenbrigade is belangrijk omdat ouderen zelf niet de stap (kunnen) zetten naar de diensten. Vanuit de dienstencentra van het OCMW gebeurt iets dergelijks in onze stad ook al, maar het kan beter.
Je krijgt een taxicheque vanaf een invaliditeit van 66% in plaats van nu 80%. Vervoersarmoede leidt tot eenzaamheid.
Trams en bussen worden gemakkelijker toegankelijk. Vooral de opstap wordt gemakkelijker. Chauffeurs wachten wat langer en overal worden uitstulpingen aangelegd die de voetganger tot bij tram of bus brengen.
Er komen meer voetgangersnetwerken en de voetpaden krijgen in de regel een vrije doorgang van minimum 1,5 m, de straatverlichting wordt goed verzorgd en de toegankelijkheid van openbare ruimten wordt afgestemd op mensen die slecht te been zijn of een rolstoel gebruiken.
OfficiŽle diensten zoals politie en justitie nemen de onveiligheidsgevoelens van vele ouderen ernstig en werken aan een groter gevoel van veiligheid.
Het verenigingsleven van ouderen krijgt in het algemeen stimulansen, maar in het bijzonder als de verenigingen extra inspanningen leveren naar eenzame ouderen.
Ook oudere allochtonen kunnen vereenzaamd raken. De clubhuizen en dienstencentra van stad en OCMW nemen speciale initiatieven voor hen zoals cursussen Nederlands. De stad stimuleert de oprichting van zelfhulpgroepen.
Aandacht voor Senioren tot nu toe gefinancierd met SIFgelden wordt in de reguliere begroting opgenomen.
Aldus 10 voorstellen van de Groene Senioren en Jong Agalev.
Hugo Van Dienderen
Politiek secretaris Agalev Antwerpen
Wapenstraat 2 bus 2
2000 Antwerpen
Tel 03 288 77 47
Fax 03 288 90 43 GSM 0495 52 37 69 e-mail
hugo.vandienderen@agalev.be
Politiek secretaris Jong Agalev Antwerpen
Bouzian Carim
Amerikalei 221 bus 5
2000 Antwerpen
0485 52 59 45

terug naar boven
Job ťn pensioen
Als je met pensioen bent, moet je zonder enige beperking nog een betaalde job kunnen uitoefenen. Dat wil een liberaal wetsvoorstel. Nu is dat maar in heel beperkte mate mogelijk. Seniorenorganisaties reageren veel voorzichtiger. Betekent dat geen uitholling van het pensioen?
Groene Senioren organiseren samen met Ploeg en met de steun van de regio hierover een debatnamiddag.
Marc Andries van de studiedienst van het VEV is ronduit voor.
Jules Geeroms van KBG en Ouderen Overleg Komitť is voor een verruiming van de huidige mogelijkheden, maar tegen de ondergraving van het pensioen. Joos Wauters federaal volksvertegenwoordiger komt luisteren en trekt groene conclusies. Hugo Van Dienderen neemt namens de Groene Senioren de honneurs waar.
Senioren en toekomstige senioren zijn welkom.
Noteer daarvoor nu al vrijdagnamiddag 26 april 2001.

terug naar boven
Beste medehuurders van de Ideale Woning
Onlangs ontvingen velen onder ons, - vooral oudere bewoners,- een verontrustend schrijven van de maatschappij. Het ging over een mogelijke toeslag op onbenutte slaapkamers. Natuurlijk kunnen wij begrip opbrengen voor de wachtende gezinnen die kandidaat zijn om een woonst te betrekken. Het is echter vooral de koele, zakelijke toon van de brief, die bij vele bewoners als zeer onaangenaam overkwam en soms tot sterke emoties leidde.
Voor de "Groene Senioren van Agalev Antwerpen" kon dit niet door de beugel. Een onwaardig handelen voor een "sociale" maatschappij die toch ook met gemeenschapsgelden werkt. Daar er geen concrete antwoorden volgden op de briefwisseling tussen de Groene Senioren Voorzitter, Hugo Van Dienderen en de Ideale Woning, werd er een onderhoud gevraagd met de directie. Dit heeft ondertussen plaats gehad. Vertegenwoordiger van de Ideale Woning was de heer Schelfhout, Directeur, en voor Agalev Senioren : Walter Vorsters en Fons Waeterschoot, districtraadslid Agalev Berchem.
De ontvangst was correct en hoffelijk. Volgens de Ideale Woning begrepen de huurders het schrijven "verkeerd". Deze mening deelden wij niet. Eveneens wezen wij er op dat de communicatie tussen huurders en maatschappij in het algemeen op een zeer laag pitje staat, bvb. bij voorgenomen werkzaamheden wordt de huurder niet verwittigd.
De heer Schelfhout had een mededeling klaarliggen, die veel duidelijker en minder verontrustend is dan de eerste brief. De Groene Senioren van Agalev zijn blij u die geruststellende tekst op keerzijde te kunnen meedelen.
Als u meer uitleg hierover wil of over andere zaken in verband met uw woning of ons district neem dan gerust contact op met ondergetekende.
Met vriendelijke groeten,
>Fons Waeterschoot, districtraadslid Agalev Berchem
Apollostraat 96
2600 Berchem
03 322 12 75.
NB. - In een pas ontvangen briefje meldt de Ideale Woning ditmaal wel dat er een nazicht van toestellen komt op die bepaalde dag. Is de maatschappij op de goede weg?

terug naar boven
Hoe groen is grijs?
“We kwamen ook tot de vaststelling dat er vanuit de milieuhoek een mindere gerichtheid is naar ouderen toe.  De partij Agalev heeft weinig 60-plussers onder haar leden, maar voelt wel de noodzaak om zich specifieker naar die doelgroep te richten.” Dat schrijft Marc Berkers in zijn eindverhandeling (richting menselijke ecologie, VUB)  waarin de betrokkenheid van de ouderen ten aanzien van het milieu wordt geschetst.
Marc Bergers stelt de volgende vragen in zijn studie: “ Wat betekent het milieu voor ouderen, wat is hun betrokkenheid met het milieu?  Hoe staan zij ten aanzien van alle reglementeringen en voorschriften inzake milieuzorg? Wat beweegt hen tot milieuvriendelijk gedrag?”
Om die betrokkenheid van de ouderen met het milieu te beschrijven heeft hij zes invalshoeken gebruikt. 
“Via een literatuuroverzicht van een 5-tal onderzoeken waarbij we de leeftijd als filter gebruikten, willen we een beeld vormen van de relatie oudere en milieu. 
We hanteerden ook de verkiezingsuitslagen om de evolutie van groene partijen te plaatsen op een tijdslijn en dit ook in relatie met leeftijd.
We gingen ten rade bij de milieupartij Agalev en bevroegen hun werking en hun gerichtheid naar ouderen.
Ditzelfde deden we met  milieubewegingen en zochten een eenduidige houding. 
Via enquÍtes onderzochten we de rol van ouderenorganisaties binnen het mi-lieuverhaal.
enslotte hebben we ons gericht naar de gemeentelijke seniorenadviesraden en daar eveneens hun houding gepeild inzake milieuproblematiek.”
Ploeg en de Groene Senioren van Agalev Antwerpen hebben Marc Bergers gevraagd zijn bevindingen op een aanschouwelijke wijze mee te delen. Graag willen we verantwoordelijken van seniorenorganisaties hierop laten reageren. We vragen hen daarvoor.
Nadien is er een gesprek met alle aanwezigen.
Voor deze activiteit nodigen we alle +55jarige Agalevleden van de regio Antwerpen uit en de mensen met beleidsverantwoordelijkheid op lokaal, regionaal en landelijk vlak.
Wanneer?
Dinsdag 13 februari 2001 van 14 tot 17 u.
Waar?
In het groenhuis van Antwerpen Eliaertstraat 34 2140 Borgerhout.

terug naar boven
Beste ma, pa, oma, opa, nonkel, tante,
Antwerpen, 5 november 2001
Zoals je weet ben ik lid van Agalev. Het is de partij naar mijn hart. Ze komt op voor een leefbare stad met meer groen, (speel)pleinen, gezondere lucht en meer verdraagzaamheid. Je denkt misschien dat die nog relatief jonge partij alleen iets is voor jongeren.
Maar ook voor ouderen zoals jij heeft Agalev heel wat in huis. De Antwerpse groene minister Mieke Vogels maakte in samenspraak met ziekenfondsen en andere organisaties van de zorgverzekering een feit. Vooral ouderen met weinig middelen en veel zorgbehoeften zullen daarop een beroep kunnen doen. Mieke wil de thuiszorg meer zuurstof geven en betrekt de ouderen zelf bij haar beleid.
In onze stad zetten de Groenen zich al jaren in voor beter openbaar vervoer, eerst vanuit de oppositie en nu ook al verschillende jaren vanuit de veelkleurige coalitie. Ouderen behoren tot de grootste gebruikersgroep van tram, trein en bus. Zeker nu dat vanaf 65 gratis kan. Dat wil niet zeggen dat alles okť is met het openbaar vervoer. Er moeten meer trams, treinen en bussen komen en die moeten sneller vooruit kunnen. Dat kan als ze voorrang krijgen met hun grote groepen op automobilisten die dikwijls alleen met hun auto veel meer plaats innemen.
Senioren kunnen vaak goed overweg met de fiets. En veel ouderen gaan heel dikwijls te voet. De laatste jaren hebben fietser en voetganger mede onder groene druk wat meer aandacht gekregen. Agalev heeft in het bestuursakkoord met de drie andere meerderheidspartijen het voornemen doen opnemen om een verkeersveiligheidsplan op te stellen om het aantal verkeersslachtoffers naar beneden te brengen. Ouderen zijn samen met kinderen het gemakkelijkste slachtoffer van het te snelle autoverkeer. Het herstel is moeizamer bij ouderen, als er nog herstel mogelijk is. Goed, het plan is er nog niet. Maar de Groenen blijven er op hameren dat het er moet komen en ze hebben goede hoop dat het er ook zal zijn voor het einde van het jaar. Intussen zijn er al verschillende individuele maatregelen getroffen. Bij vrachtwagens van de stad en van aannemers die werken voor de stad is de dodehoekspiegel verplicht. Dan ziet de vrachtwagenchauffeur zachte weggebruikers die hij anders in een gewone spiegel wegens de dode hoek niet opmerkt.
Oudere mensen blijven dikwijls wat meer thuis en hechten daarom veel belang aan een veilige en propere omgeving. De groene schepen Erwin Pairon zet zich zeer hard in in de strijd tegen sluikafval. Hij heeft een plan uitgewerkt om minder vrachtwagens en meer binnenschepen in te zetten voor het transport van afval. Aan de Herbouvillekaai komt een inrichting waar de vrachtwagens hun afval op binnenschepen kunnen overladen. Via de Schelde gaat het dan verder richting Hoge Maey. Dus minder vrachtwagens in de woonwijken. Minder vervuilde lucht die ademhaling bij ouderen zo kan bemoeilijken. Sportschepen Chantal Pauwels wil dat oudere mensen, als ze dat willen, apart in het zwembad terecht terecht kunnen. Chantal wil immers rekening houden met de verschillende groepen gebruikers en ze wil werk maken van deze bij uitstek democratische sport. Je hebt alleen een zwempak en een handdoek nodig. Beweging is essentieel voor de gezondheid ook van senioren.
Ouderen hebben het erg goed voor met hun kleinkinderen. Wel, ik denk dat hun toekomst best voorbereid wordt door een groene politiek. Waarom? De Groenen willen dat we zuinig omspringen met grondstoffen en ze willen dat we afval zoveel mogelijk voorkomen. Dat is prettig voor de volgende generaties.
Dat zijn een paar voorbeelden van groene aandachtspunten. Eigenlijk hebben we over alles ons groene gedacht. En, je kent me, ik praat daar graag over. Samen komen we misschien tot nieuwe ideeŽn. Dus laat ze maar komen, je vragen en opmerkingen.
Beste ma, pa, oma, opa, nonkel, tante, ik denk dat lid worden van Agalev en zo de groene ideeŽn steunen iets is voor jou. Met hoe meer we zijn hoe vlugger onze vele nog niet uitgevoerde plannen werkelijkheid kunnen worden. En als je zelf actief wilt deelnemen, kan dan. Sinds twee jaar bestaan er Groene Senioren in Antwerpen. Ze komen elke maand een namiddag bij elkaar. Binnen en buiten de partij vragen ze meer aandacht voor de ouderen. Je kunt je ook in de districtsgroep inzetten of vrijwilligerswerk doen…
Denk er eens over na. Als het je interesseert, vraag ik wel een kennismakingspakket voor je aan bij het provinciaal en nationaal secretariaat van Agalev. Laat spoedig iets weten.
Hartelijke groeten,

terug naar boven
Groene Senioren willen een Bankenplan
Persmededeling Agalev Antwerpen
De Groene Senioren willen tegen het einde van de bestuursperiode 1000 nieuwe banken in de stad. Dat gaat om zo’n 120 000 Euro of zo’n 5 miljoen frank per jaar gedurende vijf jaar. Als de ongeveer 5000 banken die de stad al heeft beter onderhouden worden, zal dat de senioren helpen om zich gemakkelijker te verplaatsen, een praatje te maken en van zon en buitenlucht te genieten. Ook de kleinkinderen en hun ouders zullen meer banken in de stad waarderen zeker als er bij die bank ook nog wat groen en wat speelgelegenheid is. Door voldoende, comfortabele en propere zitbanken aan te bieden kan de stad haar gastvrijheid tegenover haar bewoners, jong en oud uitdrukken Dat zei politiek secretaris Hugo Van Dienderen op de nieuwjaarsreceptie van de Groene Senioren een kleine week na de algemene receptie van heel Agalev Antwerpen.
De Groene Senioren pleiten er verder voor dat er naar analogie met de kinderparagraaf een ouderenparagraaf komt. De Antwerpse districtsschepen Lieve Stallaert (Agalev en verantwoordelijk voor het seniorenbeleid van het district) heeft bijvoorbeeld gedaan gekregen dat de heraanleg van lokale straten zal getoetst worden aan de mening van de seniorenverenigingen. Het is duidelijk dat die een waardevolle kijk hebben op de kwaliteiten van een straat vanuit het standpunt van ouderen. Ontwerpers anderzijds vergeten deze groep nogal gemakkelijk.
De Groene Senioren zijn overtuigde voorstaanders van het internet. Het is bijvoorbeeld een uitstekend middel om met kleinkinderen in contact te blijven die in het buitenland studeren. Hoopgevend is dat vele senioren e-mailers en surfers willen worden. Dat bewijzen de lange wachtlijsten. Voor Agalev is het onvoldoende dat de senioren in het seniorencentrum Top Hat en bij Telepolis terecht kunnen. Ze moeten de nodige hulp krijgen in hun onmiddellijke buurt. De clubhuizen voor senioren zijn daarvoor heel geschikt. We willen dat er geleidelijk in elk van de ongeveer 40 huizen een computer komt en cursussen. Seniorenschepen Tuur Van Wallendael heeft een stap in de moderne richting gezet door de clubhuizen een GSM te bezorgen. Daar mag het niet bij blijven.
De Groene Senioren verwachten van de schepen dat hij dergelijke voorstellen opneemt in zijn beleidsnota senioren. Een ambitieuze nota mag wel omdat het Bestuursakkoord een bijzonder mager beestje was inzake senioren. Het besteedt amper 11 regels op 107 bladzijden aan die groep.
We dringen met klem aan op die nota omdat de voorzitster van het OCMW Monica De Coninck de regie opeist voor het seniorenbeleid. Voor Agalev is het OCMW bevoegd voor de zorg voor senioren, maar moet het algemene beleid bij de stad blijven. Slechts ťťn op vijf senioren is zorgbehoevend. Ook de seniorenverenigingen willen de stad als regisseur.
Agalev heeft de Groene Senioren zo’n twee jaar geleden opgericht omdat de politiek te weinig aandacht heeft voor deze bevolkingsgroep. Dat kon niet voor de Groenen omdat ťťn op drie Antwerpenaren boven 55 jaar is. Intussen heeft elk Antwerps district een contactpersoon voor de Groene Senioren.
Hugo Van Dienderen
Politiek secretaris Agalev Antwerpen

terug naar boven
Prijs Groene Senioren naar schipper
De Groene Senioren reiken voor het eerst een prijs uit aan een verdienstelijke senior uit het Antwerpse. Het gaat om iemand die lange jaren een milieuvriendelijke activiteit heeft ontwikkeld. De keuze van de werkgroep is gevallen op de 85jarige oud schipper Pierre Clijmans en zijn echtgenote  Lea Vervliet. Kort na hun huwelijk straks 65 jaar geleden hebben de twee nog gewerkt met een trekschuit die Lea voorttrok om bij te verdienen. Pierre heeft tot zijn zeventigste gevaren. Nu is hij voorzitter van “Schippers scheppen schoonheid”. Het echtpaar zal de prijs in naam van alle schippers aanvaarden.
Verhaeghe en Alphonse Duwel, vrienden van het koppel en de schippers spreken een welkomstwoord
Elka Joris brengt enkele zeemansliederen en begeleidt zichzelf op de harmonica
Hugo Van Dienderen interviewt Pierre en Lea over hun rijke leven
Walter Vosters motiveert de uitreiking van de prijs
woordvoerder seniorenbeleid van de Agalevfractie) overhandigt de prijs
Johan Malcorps licht toe hoe hij in de senaat en het Vlaams parlement de milieuvriendelijke schippers verdedigt.
Bij een glaasje en een hapje wordt verbroederd met de vrienden van Pierre en Lea.
Het gebeuren vindt plaats op dinsdag 23 januari 2001 van 14 tot 17 u. in het kerkschip.

terug naar boven
Groene Senioren enthousiast over Singeltram
Volgens een persbericht wil De Lijn een tram laten rijden langs de Groene Boulevard die de Antwerpse Singel moet worden.
Dat is voor iedereen goed nieuws, maar vooral voor senioren en kinderen, vinden de Groene Senioren van Agalev. Senioren zijn voor hun mobiliteit meer dan andere groepen aangewezen op openbaar vervoer omdat ze minder vaak een auto ter beschikking hebben. Dat geldt vooral voor alleenstaande oudere vrouwen. En dankzij de gratiskaart voor de 65plussers hebben de senioren (ook zij die een auto hebben) massaal bus en tram ontdekt. Dat is een goede zaak want een probaat middel tegen vereenzaming.
Een snelle Singeltram kan samen met andere maatregelen er voor zorgen dat er minder auto’s in de stad rijden. En dat is ook weer goed nieuws voor ouderen en kinderen, stellen de Groene Senioren. Die twee leeftijdsgroepen zijn het vaakst slachtoffer van ongevallen met auto’s. Zij zijn ook het gemakkelijkst slachtoffer van luchtvervuiling. De Groene Senioren willen hier hameren op het minder bekende feit dat elk jaar in BelgiŽ 3000 mensen sterven door de luchtvervuiling veroorzaakt door auto’s. Dat is het dubbel van de verkeersslachtoffers. Iedereen kent in zijn omgeving wel kinderen of ouderen die puffertjes moet gebruiken. Een Singeltram is een voorbeeld van een structurele oplossing voor het ozonprobleem omdat die nogmaals samen met andere maatregelen het aantal ziek- en doodmakende autokilometers naar beneden kan halen. De voorbije zomer moesten ouderen en kleine kinderen voortdurend binnen blijven en het kalm aandoen ondanks het goede weer. Dat ozon ťn warmte dodend kan zijn is vooral in Frankrijk bewezen.
Bij het Singelplan hebben we ťťn bijzonder aandachtspunt. Graag pleiten de Groene Senioren voor Singeltrams die goed toegankelijk zijn door hun lage vloer of door de aangepaste perronhoogte. Dat is dan meteen goed voor (groot)ouders met kinderwagens en gehandicapten. En als je dat van het begin zo plant kost het nauwelijks meer.
De Groene Senioren dringen er bij de Agalevmandatarissen van de stad en van Vlaanderen op aan om het voorstel van De Lijn onverwijld, overtuigend en krachtig te steunen.
29 september 2003
Hugo Van Dienderen
tel 03 288 77 47
GSM 0495 52 37 69 hugo.vandienderen@agalev.be
Tony Cooreman
tel 03 830 49 06
GSM 0475 32 52 62
tonycooreman@pandora.be
En voor meer informatie vanwege De Lijn zelf kunt u contact opnemen met Tom Van de Vreken (woordvoerder)
op 015 44 09 19 of 0475 96 41 81.

terug naar boven
60-plussers met de fiets van Ekeren naar Compostella

Prijs van de Antwerpse Groene Senioren


Onlangs is onder ruime belangstelling de prijs van de Groene Senioren 2003 uitgereikt. Ik telde 75 koppen die op een feestelijke wijze bij mekaar waren. Familie, vrienden en kennissen van de gevierden waren talrijk opgekomen.Moest ik met gesloten ogen rond 14u. het Groenhuis in Berchem zijn binnengestapt dan had ik me op een zuiders terrasje gewaand waar het geroezemoes me als muziek in de oren klonk.Vera Matthys en Marcel Landuyt , die 2318 km hadden overwonnen om in Santiago de Compostella te geraken genoten van de lichtvoetige drukte die hen te beurt viel. Ze overwonnen in hun tweeŽnzestigste levensjaar deze afstand op een milieuvriendelijke wijze in 22 dagen. Het bijzondere aan deze prestatie was dat Vera en Marcel zich niet extra hadden voorbereid op deze inspanning. Vera vertelde wel dat ze ongeveer 8000 km per jaar op de fiets zit (sic!). Dit avontuur was voor hen een ultieme uitdaging.Marcel liet aan alle aanwezigen een film en enkele foto’s zien , waar Vera commentaar op gaf. Ze doorkruisten Frankrijk en legden nog bijna 1000 km in Spanje af. Chambres d’hote, zonnebloemen, champagnestreek, prachtige landschappen, een kruis met een schelp( symbolen van armoede en nederigheid), de Seine, 95 km in de regen,de ooievaars van Burgos , zonovergoten vergezichten … en nog veel meer wist Marcel aan ons te laten zien.De woordvoerder van de fietsersbond was eveneens aangenaam verrast door deze luchtige film. Hij drukte zijn bewondering uit voor de prestatie van Vera en Marcel. Hij beklemtoonde het belang van de fiets in de stad maar moest vaststellen dat verschillende straten totaal onveilig waren voor fietsers .Een vriendin van Vera bracht een andere kant van het verhaal . Ze beschreef het doorzettingsvermogen dat nodig was om in zo’n onderneming te slagen. Pijn verbijten (de archillespees van Marcel), vermoeidheid, technische problemen en eindeloos klimmen en dalen maakten de eerste helft van de reis niet altijd tot een vanzelfsprekend succes.. Gelukkig liep het in de tweede helft iets gemakkelijker.


De woordvoerder van KBG (de Kristelijke Beweging van Gepensioneerden) Jean De Wachter dankte Vera en Marcel voor hun bereidheid om groepen te begeleiden . Dankzij de technische bijstand van Marcel en de spirit van Vera is het veilig fietsen in groep. Ook de traagste fietser met platte band voelt zich thuis in de groep.Tony Cooreman,de coŲrdinator van de Groene Senioren Antwerpen legde uit hoe Vera en Marcel op een unieke wijze gestalte geven aan de band tussen het groene en het sociale, waardoor zij werden uitverkozen om de prijs in ontvangst te nemen. Hij vertelde ook hoe de Groene Senioren door zeer concrete en ludieke acties ijveren voor een meer leefbare stad, waar de zorg voor mens en milieu zo noodzakelijk is.Het was aan de politiek secretaris van Jong-Agalev, Carim Bouzian om de prijs te overhandigen. Een prachtige pentekening van de Brasschaatse kunstenaar Theo Van Stappershoef. De tekening stelt een fietsend seniorenkoppel voor met kleinkind. De politiek secretaris hoopte dat de jeugd in het voorbeeld van Vera en  Marcel inspiratie zou vinden om zelf ook meer fietsend door het leven te gaan.
Vera en Marcel kregen in Santiago de Compostella een ędiplomaĽ dat hun prestatie bevestigt.  Het zal niemand verwonderen dat ze in de wolken waren als ze terug kwamen, zowel figuurlijk als letterlijk. De terugtocht deden ze immers met het vliegtuig.
Hugo Van Dienderen die het geheel dirigeerde nodigde tenslotte iedereen uit om met een knabbeltje en een drankje deze feestelijke dag af te sluiten.
De Groene Senioren en de aanwezigen houden er een warme herinnering aan over.
Verslag: Bert Weyts,de jongste groene senior
Foto’s: Jeannine Weyers en Hugo Van Dienderen

terug naar boven
Open brief aan de nieuwe politiek secretaris en partijsecretaris van Agalev
Antwerpen, 27 juni 2003
Beste Dirk en Johan,
De Groene Senioren feliciteren jullie met jullie verkiezing op een cruciaal moment in de geschiedenis van onze partij. Hierbij willen wij jullie uitdrukkelijk vragen het voorbeeld van de VLD niet te volgen en de ouderen niet af te schrijven. Zeker, na een ongeziene verkiezingsnederlaag zal Agalev zich verjongen. Wij hebben nu een jonge politiek secretaris en een dynamische en erg mondige jongerenafdeling die veel sympathie heeft bij de rest van de partij. Hun eerste opdracht wordt opnieuw aansluiting zoeken bij die vele andere jongeren die wel milieubewust zijn, maar toch het electorale heil van elders verwachten. Daarbij zullen deze jongeren alle steun van de Groene Senioren krijgen.
Maar voor ons is vernieuwing ruimer dan verjonging. Een ander deel van de vernieuwing kan zijn: meer aandacht van de Groenen voor hťt grote demografische verschijnsel van deze eeuw: de vergrijzing. We vragen jullie uitdrukkelijk om dit thema op te nemen in de vernieuwingsplannen die jullie gaan uitschrijven tegen ons herfstcongres.
Die vergrijzing biedt volgens ons kansen voor ons groene project. Wie met pensioen gaat, krijgt tijd om stil te staan bij mensen en dingen, tijd voor onthaasting, tijd voor verdieping. Ouderen kunnen volop "anders gaan leven".
Wij kennen heel wat ouderen die zeer nauwgezet hun afval sorteren, de fiets en het openbaar vervoer boven de auto, glas boven plasticverpakking verkiezen.Dit milieuvriendelijke gedrag gaat dikwijls niet samen met een stem voor de wat onbekende en dus onbeminde Groenen. Maar er is een duidelijk aanknopingspunt. Er zitten hier kansen om nieuwe kiezers aan te spreken.
De groene inzet is heilzaam voor de kwaliteit van leven van iedereen, maar vooral voor de meest kwetsbare groepen: baby’s, astmapatiŽnten en… ouderen. In het jachtige verkeer zijn kinderen en ouderen dikwijls slachtoffer. Lang voor de eerste Groenen in 1981 in het parlement kwamen, voerden de eerste Agalevgroepen acties voor meer verkeersveiligheid. Door de groene inbreng in de uittredende federale regering is de regelgeving inzake verkeersveiligheid nu aangescherpt.
De zowat 1500 jaarlijkse verkeersdoden in ons land zijn heel tastbaar. Maar de auto is in grote mate verantwoordelijk voor de slechte luchtkwaliteit en die vervroegt jaarlijks voor 6000 mensen het levenseinde. LongpatiŽnten ťn ouderen zijn de voornaamste slachtoffers. Agalev staat al jaren op de bres voor de fiets, het openbaar vervoer en de benenwagen die veel autoritten b.v. naar de bakker kunnen vervangen. Het groene programma wil strenge normen voor uitlaatgassen van auto’s en fabrieken die rekening houden met de zwaksten. Wij moeten toegeven dat wij er tot nog toe niet in geslaagd zijn dit duidelijk te maken aan de overgrote meerderheid van de ouderen.
Kortom de vernieuwing van het groen project is volgens de Groene Senioren een kans om veel duidelijker en zichtbaarder dan in het verleden de kaart van de ouderen te trekken. Dat gaat in tegen de dominerende verheerlijking van het jong zijn in onze samenleving. Maar is Agalev niet altijd tegendraads geweest?
Dirk en Johan, wij hopen op jullie morele en politieke steun om Groen en Grijs, jong en oud dichter bij elkaar te brengen om met verbeelding samen de aarde te vrijwaren voor onze kleinkinderen.
Met vriendelijke groeten namens de Groene Senioren,
Hugo Van Dienderen
0495 52 37 69
Tony Cooreman 0475 32 52 62
Elka Joris
0494 16 94 74

terug naar boven