A A
ENGS

Vanaf nu staat ENGS op de kaart van Europees Groen.

Wenen - Halfjaarlijks vergaderen de EGP-parlementsleden in een Europese hoofdstad. 12-14 Oktober was Wenen aan de beurt. ENGS, het Europees Netwerk van Groene Senioren, zag zijn kans schoon om zich officieel kenbaar te maken. En om tegelijk erkend te worden. Maar Tony Cooreman en de senioren uit inmiddels 12 aangesloten landen hebben geduld en werken actief verder. Tijdens hun 3de General Meeting zetten ze verder de bakens uit.
Aankomen in Wenen is weer eens gewoon worden aan de monumentaliteit van de stad. Maar temidden de grote drukte ook in bewondering staan voor het vlot functionerend openbaar vervoer. Groen!Plusdeelnemers Mark Deckers en ikzelf arriveren met Austrian Airlines, Tony heeft de reis met de wagen gemaakt en Ludo Dierckx vertoeft al langer in Oostenrijk. Ecolo+ heeft Mark Hordies afgevaardigd.
Het materiaal voor een eigen standje in het "Parlament" deponeren, is geen sinecure. Ten langen leste parkeert Tony zijn wagen vlak voor de monumentale ingang. Gelukkig duikt er geen patrouillerende Polizei op!

Tony Cooreman verstrekt uitleg aan het ENGS-standje in het parlement

Vrijdag 12/10, eerste dag van de Councillors Meeting. In alle vroegte zetten we ons standje op tussen de imposante zuilen en onder de indrukwekkende kroonluchters.
Birgit Meinhard-Schiebel, onze Oostenrijkse collega en altijd bezige werkbij, komt ons begroeten. We gaan er samen tegenaan. 's Namiddags houden we onze eerste "fringe meeting", een bijeenkomst in de marge van het grote gebeuren.
Opvallend: enkele jongeren van FYEG, de Federation of Young European Greens, schuiven mee aan tafel om over ons thema "Europe is ageing: challenge or opportunity at the next European elections?" mee te debatteren.
(Die belangstelling is trouwens wederzijds: Tony, Mark en Ludo nemen deel aan de fringe van de jonge groenen.)

Fringe meeting uitstekend geleid door Anita Kelles (Finland) en Ute Schmitz (Duitsland).

Anita Kelles (Finland) start opmerkelijk hoopvol: "Goed nieuws: Europa wordt ouder!" We leven langer, een positief gegeven. Maar tegelijk stelt ze vast dat elders vooruitgekeken wordt. In Canada bv., waar men de opgebouwde kennis van ouderen niet laat verloren gaan, omdat zoiets de competitiviteit van het land aantast.
De Euroverkiezingen van 2009 dan. Onze generatie en de vorige zijn nog opgevoed zonder hamburgers. ("Let us not believe that people are like hamburgers, quickly turned over in the ovens of the working life and consumed by the society!") Als groenen hebben we heel wat duurzame pijlen op onze boog. Onze collega senioren zijn ook begaan met de wereld van hun kleinkinderen. Daarop moeten we hen aanspreken.
Milan Matl (TsjechiŽ) en Richard Schranz (Malta), twee nieuwe leden nemen actief deel aan het daarop volgend debat. Ook RoemeniŽ stuurde een waarnemer, Alexandru Ionescu. Na de fringemeeting haasten we ons naar de Bundeslšnderplatz voor de Ijsberenactie. Wanneer de scŤne staat opgesteld en het "laatste" ijs ligt uitgestort, is het volop spitsuur. Vooral jongeren blijven even staan. De boodschappen zijn dan ook niet mis: "2050, das Ende der Geschichte" en "Ausverkauf -30%". Alle flyers zijn in een mum van tijd uitgedeeld. Net als in Gent willen heel wat kinderen een foto met een van de aaibare ijsberen.

Ook heel jeugdige belangstelling voor de klimaatproblematiek! Geslaagde Ijsberenactie op de Bundeslšnderplatz.

Zaterdag 13/10. In de voormiddag staat "Violence against older people" ter discussie. Dr. Charlotte StrŁmpling (Rode Kruis Oostenrijk) zet alle feitelijkheden op een rijtje en Hans Beat Schaffner (Switzerland) modereert. Ludo wijst erop dat de toegenomen agressie o.a. het gevolg is van de langdurige vrede die we kennen. Oorlog vormt hoe dan ook een uitlaatklep. Bij senioren zelf leidt vereenzaming tot agressiviteit

Oplossingen? Richard pleit voor meer vrijwilligerswerk. Anita: Vrijwilligerswerk en public services moeten elkaar aanvullen.
Een biologisch verantwoorde lunch in het Groene Huis aan de Lindengasse sluit de morgen af en vormt de aanloop tot onze 3rd General Meeting.
(Gelukkig is Mark Deckers in het parlement de workshop "Unrestrained growth versus sustainable growth - What should a green economy be and who is it for?" gaan bijwonen. Anders was elk contact met het grote councillorsgebeuren zoek geraakt! In deze workshop werd aandacht besteed aan de gevaren van het neoliberalisme dat vanuit Amerika overwaait naar Europa, maar ook aan het ontwikkelingspatroon in ontwikkelingslanden.)

Een en al ernst tijdens de 3rd General Meeting. De derde General Meeting van ENGS besteedt aandacht aan het Manifesto, waarbij de Engelstalige versie als basis geldt. Dit betekent niet dat de uiteindelijke versie, in het licht van 2009, scherper dient gesteld. Drie punten waarrond we actie zullen voeren, worden aan het Manifesto toegevoegd.
Flyers worden alom geacht boodschappen te verspreiden, maar uit de discussie blijkt dat ze alleen dienstig zijn als ze tot discussie aanleiding geven. Dus, stop het posten van flyers! Alle afgevaardigden krijgen ook als opdracht mee het percentage senioren dat voor de ecologisten kiest zo juist mogelijk op te sporen. En zo belanden we bij de Europese verkiezingen van 2009. Richard Schranz zal voor een "draft" zorgen waarin het belang van goed gepositioneerde senioren op de lijst wordt bepleit.
Tenslotte bestaat er ook nog behoefte aan een eigen website. Gezien de kosten en de nog precaire financies, zal worden gestart met een webpage die gelinkt kan worden aan de sites van EGP en Groen!.
Een buffet in het Rathaus, dat snel uitgeput raakt en overspoeld wordt met smaakloze Amerikaanse evergreenmuziek, rondt deze tweede dag af. Buiten gaat Salzburgerland door met de promotie van zijn nieuwe skiseizoen. Met tonnen kunstsneeuw en een heuse springschans. Dat de EGP daar geen actie had gepland tegen de verspillingÖ

Zondag 14/10. We zijn aan de besluiten toe. In de grote raadzaal van het parlement brengt Anita gevat verslag uit over onze fringemeeting en plaatst Tony het ENGS op de Europese groene kaart. We worden daarin voorafgegaan door Judith Verweijen die een samenwerking tussen de FYEG en ENGS wel ziet zitten. Aan het vroege applaus te horen, is die boodschap goed begrepen.
En dan is het afbreken, inpakken en wegwezen. Birgit haalt met ons de drie ijsberen op in het secretariaat en verdwijnt na het afscheid in het straatbeeld.
Slotsom? We mogen tevreden zijn. Iedereen deed op tijd en stond en met veel elan zijn ding. Het enige wat ontbrak was een verbroederingsfeestje waarop iedereen aanwezig was.

Tussendoor kon er ook lekker vegetarisch gegeten worden.

Walter Decoene
Pers & Informatie
ENGS